logotype
headline.jpg
A MOK KEM Területi Szervezet Elnökségének 2023. évi határozatai
1/2023. (01.04.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagsági jogviszony megszüntetési kérelmét egyhangúlag elfogadja.
2/2023. (01.11.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagsági jogviszony megszüntetési kérelmét egyhangúlag elfogadja.
3/2023. (02.01.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tag tagfelvételi kérelmét  egyhangúlag elfogadja.
4/2023. (02.08.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tag tagfelvételi kérelmét egyhangúlag  elfogadja.
5/2023. (02.08.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tag tagfelvételi kérelmét egyhangúlag elfogadja.
6/2023. (02.10.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tag tagfelvételi kérelmét egyhangúlag elfogadja.
7/2023. (02.10.)  számú elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tag tagfelvételi kérelmét egyhangúlag  elfogadja.
8/2023. (02.23.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség 50.000.- Ft-ot ajánl fel a Tatai Mecénás Közalapítvány részére a Hamary Dániel emléktábla avatására. 
9/2023. (03.09.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség a módosított napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 
10/2023. (03.09.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tag tagfelvételi kérelmét. 
11/2023. (03.09.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy tagjának tagság megszüntető kérelmét.
12/2023. (03.09.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy tagjának tagság megszüntető kérelmét.
13/2023. (03.09.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a költségvetésben szereplő számlák az alelnök lévén kerülnek utalványozásra az új elnök megválasztásáig. A területi szervezet képviseleti jogosultságát az alelnök (Holczerné dr. Jánosi Anita, vagy a másik alelnöki pozícióra a mai naptól számított 30 napon belül megtartásra kerülő rendkívüli választó-küldöttgyűlésen megválasztott alelnök) veszi át az új elnök megválasztásáig. Az Alapszabály 47/A c. pontja alapján a szabaddá vált területi és országos küldötti mandátumok betöltése az eredménylista első helyen állókkal történik. 
14/2023. (03.24.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy korábbi tagjának tagsági jogviszony helyreállítása iránti kérelmét. 
15/2023. (03.29.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
16/2023. (04.06.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
17/2023. (04.18.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
18/2023. (04.20.) számú elnökségi határozat. Az Elnökség a MOK Alapszabályának módosítása kapcsán nem támogatja a területi szervezetek összevonását, a regionalizációt. Szavazás: egyhangú. 
19/2023. (04.28.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
20/2023. (04.28.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
21/2023. (05.30.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
22/2023. (06.29.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag elfogadja egy új tagjának tagfelvételi kérelmét.
23/2023. (06.29.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség a 2023. évi küldött és választókerületi elnökök kamarai választására mind a négy választókerületben a távválasztást határozza meg választási formaként. Szavazás: egyhangú. 
24/2023. (06.29.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség az Alapszabály 46/C-D. pontja értelmében a választás folyamatának követése és az eredmények jegyzőkönyvben történő rögzítése céljából 3 tagú választási bizottságot hoz létre, melynek tagjai: dr. Molnár Enikő, Csűrösné dr. Gulyás Boglárka, Holczerné dr. Jánosi Anita. Szavazás: egyhangú.
25/2023. (06.29.) számú elnökségi határozat: Az Elnökség az alábbi választási időtartamokat határozza meg: I. választási forduló kezdő időpontja: 2023. július 31., I. választási forduló utolsó napja, az eredmény megállapítása: 2023. augusztus 06., II. választási forduló kezdő időpontja: 2023. augusztus 2., II. választási forduló utolsó napja, az eredmény megállapítása: 2023. augusztus 27. Szavazás: egyhangú
26/2023. (08.03.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tagjának tagfelvételi kérelmét elfogadja.
27/2023. (08.11.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagság megszüntetési kérelmét elfogadja. Szavazsá: egyhangú
28/2023. (08.11.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség megállapítja a MOK KEM Területi Szervezet választókerületeiben a választás I.fordulójának érvénytelenségét, mivel a választásra jogosult kamarai tagoknak kevesebb, mint 25 %-a adta le a szavazatát. A MOK KEM TESZ a korábbi 25/2023. (06.29.) sz. határozatban foglaltak alapján II. fordulót tart. Szavazás: egyhangú.
29/2023. (08.27.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagság megszüntetési kérelmét elfogadja. Szavazás: egyhangú
30/2023. (08.27.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagság megszüntetési kérelmét elfogadja. Szavazás: egyhangú.
31/2023. (09.03.) Az Elnökség az Ekt., a MOK Alapszabálya, valamint a Választási Bizottság jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy a 2023-as kamarai választások II. fordulója a Tatabánya-Oroszlányi választókerületben az országos küldöttek, valamint öt fő területi küldött tekintetében eredményesen befejeződött. Megválasztásra kerültek: Területi küldöttek: dr. Plavecz János, dr. Fehér Béla, dr. Molnár Enikő, dr. Földessy Zsuzsanna, Csűrösné dr. Gulyás Boglárka Országos küldöttek: dr. Plavecz János, dr. Fehér Béla, Csűrösné dr. Gulyás Boglárka Szavazás: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
32/2023. (09.03.) Az Elnökség az Ekt., a MOK Alapszabálya, valamint a Választási Bizottság jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy a 2023-as kamarai választások II. fordulója az Esztergomi választókerületben a választókerületi elnök, az országos küldött, valamint két fő területi küldött tekintetében eredményesen befejeződött. Megválasztásra kerültek: Választókerületi elnök: dr. Rovács Melinda Területi küldött: dr. Rovács Melinda, dr. Karcsú Noémi Országos küldött: dr. Mosonyi Anna Szavazás: egyhangú
33/2023. (09.03.) Az Elnökség az Ekt., a MOK Alapszabálya, valamint a Választási Bizottság jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy a 2023-as kamarai választások II. fordulója a Komárom-Kisbéri választókerületben a területi küldött tekintetében eredményesen befejeződött. Megválasztásra kerültek: Területi küldött: dr. Gordán Ildikó Szavazás: egyhangú
34/2023. (09.03.) Az Elnökség az Ekt., a MOK Alapszabálya, valamint a Választási Bizottság jegyzőkönyve alapján megállapította, hogy a 2023-as kamarai választások II. fordulója a Tatai választókerületben befejeződött. Jelölt hiányában választókerületi elnök nem került megválasztásra, a választás így eredménytelen. Szavazás: 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
35/2023. (09.03.) sz. elnökségi határozat:
Az Elnökség a tisztségviselő választás lebonyolítása céljából összehívja a Küldöttgyűlést, melynek időpontja 2023. szeptember 20. 16 óra Szavazás: egyhangú
36/2023. (10.04.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy új tagjának tagfelvételi kérelmét elfogadja: Szavazás: egyhangú.
37/2023. (10.18.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagság megszüntetési kérelmét elfogadja. Szavazás: egyhangú.
38/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
39/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Alapszabály módosító javaslataira tett megállapításokat az Elnökség egyhangúlag elfogadja. 
40/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
41/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
42/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
43/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
44/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
45/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
46/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
47/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
48/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
49/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
50/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
51/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
52/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
53/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
54/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
55/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
56/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
57/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
58/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
59/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
60/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
61/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
62/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
63/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
64/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
65/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
66/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
67/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
68/2023. (10.25.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagja 6 hónapot meghaladó tagdíjhátralék miatti tagságot megszüntető határozatát elfogadja. Szavazás: egyhangú.
69/2023. (11.08.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának tagság megszüntetési kérelmét elfogadja: Szavazás: egyhangú
70/2023. (11.23.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának korábbi tagságot megszüntető határozatát visszavonja. Szavazás: egyhangú.
71/2023. (11.23.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának korábbi tagságot megszüntető határozatát visszavonja. Szavazás: egyhangú.
72/2023. (11.23.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség az Alapszabály 19. pontja értelmében az igénybe nem vett tiszteletdíj összegét az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Területi Szervezet irodai dolgozóinak bérezésére használja fel, jutalom formájában. Szavazás: egyhangú.
73/2023. (12.06.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség elfogadja, hogy a 2023. évi tagi szolgáltatási keret terhére 100.000.- Ft-ot a tagságnak nyújtott jogi tanácsadás egy havi költségére használ fel. Szavazás: egyhangú.
74/2023. (12.06.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség elfogadja, hogy a 2023. évi tagi szolgáltatási keret terhére 150.000.- Ft nettó összegű juttatást kíván biztosítani a 2023. március-december időszakban felmerült honlap üzemeltetésének költségére, valamint a tagság részére szervezett angol nyelvtanfolyam online megtartásának költségére. Szavazás: egyhangú.
75/2023. (12.06.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség elfogadja egy tagjának tagság megszüntető kérelmét. Szavazás: egyhangú.
76/2023. (12.13.) sz. elnökségi határozat: Az Elnökség egy tagjának korábbi tagság megszüntető határozatát visszavonja. Szavazás: egyhangú.
Módosítás dátuma: 2023. december 20. szerda, 21:11