logotype
headline.jpg
Dec 18     Kellemes Ünnepeket Kívánunk!

xmas mok

 
   
Dec 18     Felhívás

Valamennyi Kamara Tag részére!
Tisztelt Kolléganő, Kolléga Úr!

Kérem, engedje meg, hogy a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége nevében néhány fontos információt megosszak Önnel.

1. Elérhetőségek:
Területi Szervezetünk 2012. december 1-jével új helyre költözött!
Az új cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.
Telefonszámunk is megváltozott!
Az új telefonszám: 06-34-788-794, fax: 06-34-788-796.
Mobilszám: 06-30-714-4022
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 08.00-14.00-ig, pénteken:08.00-12.00-ig

2. Honlap:
2011. decemberétől elérhető a MOK KEM Területi Szervezet honlapja a www.mokkem.hu domain címen. A honlapon megtalálja a kamarai tagsággal kapcsolatos információkat, tájékoztatókat, valamint fellelhetőek a kamarai szabályzatok és nyomtatványok.

3. A tagdíjfizetésről:
2013. január 01-től megváltozik a kamarai tagdíj mértéke! A teljes alapdíj (100 %-os) mértéke: 2.300 Ft/hó, 27.600 Ft/év. A tagdíj továbbra is a Magyar Orvosi Kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő:
A számla száma: 11100104-19008501-37000004
(A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a   tagdíjfizető nevét és pecsétszámát!)
A tagdíjmentességek és kedvezmények felsorolását a Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának melléklete (Tagdíjszabályzat) tartalmazza. A Tagdíjszabályzat a fent említett honlapon is megtalálható.

4. A MOK KEM Területi Szervezet tisztségviselői:

a területi kamara elnöke: a felügyelő bizottság elnöke:
dr. Hargitai Zoltán dr. Gécseg Erika
alelnökei: a felügyelő bizottság tagjai:
dr. Kindler Miklós dr. Tutervai István
dr. Fehér Béla dr. Mühlhammer Ferenc
titkárai: az oktatási bizottság elnöke:
dr. Józsa István dr. Szakál Ignác Imre
Holczerné dr. Jánosi Anita Eszter
az etikai bizottság elnöke: az oktatási bizottság tagjai:
dr. Gordán Ildikó dr. Futó Gábor
dr. Molnár Mihály
dr. Almer László
dr. Geiszelhardt Gábor
az etikai bizottság tagjai: az (országos) etikai kollégium tagja:
dr. Horváth Róbert dr. Kanász Gábor Imre
dr. Szentgyörgyi László
dr. Marosi István
dr. Bokor Gabriella
dr. Nágl Katalin
dr. Mercs Genovéva
5. Területi Szervezetünk jogásza: dr. Presser Zoltán Tibor
Elérhetősége: telefon: 06-20-9692-402, fax: 06-34-470-379, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

6. Kérjük azon tagjainkat, akik ezt a tájékoztató levelet postai úton kapják, hogy amennyiben van e-mail címük, úgy szíveskedjenek a kamara részére megküldeni a minél gyorsabb elérhetőség és tájékoztatás érdekében az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

7. Kérjük továbbá, hogy az adataikban bekövetkezett változásokat szíveskedjenek bejelenteni!

Valamennyi kamarai tagunknak Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

Tatabánya, 2012. december 20.

Tisztelettel:                
dr. Hargitai Zoltán
elnök

 
   
Dec 6     Tájékoztatás

 

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete zavartalanul folytatja működését az új székhelyen: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

 

 
   
Nov 20     A novemberi elnökségi ülés határozatai

A MOK KEM Területi Szervezet elnöksége a 2012. november 14-ei elnökségi ülésen elfogadta a Hamary Dániel alapító okiratot, a megye területén orvosi tevékenységet folytató, ebben kiemelkedő munkát végző személyek elismerése céljából. Ezen kívül elfogadásra került a Pályázati kiírás is, mely szintén a megye területén orvosi tevékenységet folytató személyek részére biztosít pénzbeli pályázati lehetőséget a kötelező orvosi továbbképzés finanszírozása érdekében.

 
   
Nov 20     Tájékoztatás

Költözés miatt a MOK KEM Területi Szervezetének ügyfélfogadása a 06-30/714-4022-es telefonszámon történő előzetes egyeztetést követően lehetséges. Megértésüket köszönjük!

 
   
Nov 15     Módosult a MOK Tagdíjszabályzata

A Területi Szervezetek Tanácsa 2012. szeptember 19-én megtartott ülésén módosította néhány pontban az Alapszabály mellékletét képező Tagdíjszabályzatot. Ennek értelmében 2013. január 1-től kezdődően a tagdíj mértéke havi 2.300 Ft-ra, évi 27.600 Ft-ra változik. Ugyanakkor bővítette a kedvezményezettek körét is, így például a jövően nem csak a GYES-en, hanem a GYET-en lévőket is jelentős tagdíjkedvezmény illeti meg.

Az új tagdíjszabályzat ide kattintva érhető el.

 

 
   
Aug 21     Vágy és valóság

Országos helyzetkép béremelés után az orvosi köztestület szemszögéből

MOK 01A Magyar Orvosi Kamara, illetve az ügyben érintett tagjai üdvözlik, hogy a Kormányzat fellépett a megígért béremelés első lépcsőjére. Örömünkbe azonban nem kevés üröm is vegyül.

Köztestületünk az elmúlt napokban az egész országra kiterjedő felméréssel törekedett áttekinteni a béremelés kapcsán felmerülő elvi és gyakorlati problémákat.

A beérkezett számos visszajelzésből, és közvetlen tapasztalataink alapján a következő alapvető kifogások fogalmazódnak meg:

1.)   Bár folyamatosan béremelést kommunikálnak, az orvosok mégsem kaptak béremelést, hanem csak ún. illetmény-kiegészítést, amely alapbérüktől függetlenül külön soron jelenik meg, abba be nem épül. Ez aggodalmat kelt a jövőre, a folyamatosságra nézve.

2.)   Az augusztus elején első ízben történő folyósítás kapcsán vált egyértelművé, hogy nemcsak a teljes alapellátás került mellőzésre, hanem számos olyan intézmény, illetve munkavállaló is, akinek a törvény szerint az illetmény-növekmény járna. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény – amelybe az említett bérnövelést elrendelő passzusokat is beillesztették – egyértelműen rendelkezik az érintett orvosok köréről. Ennek értelmében sérelmezzük, hogy számos, gazdasági társaság formájában működő gyógyintézményben dolgozókat kihagyták, mint pl. Ózd, Siklós, Gyöngyös, Nagyatád kórházai, Hajdu Megye járóbeteg intézményei, Százhalombatta, Budaörs rendelőintézete.

3.)   Ugyancsak elfogadhatatlan, hogy mindazon szakorvosok, akik korábban munkaadójuk javaslatára bármilyen okból az alkalmazotti körből kikerültek és közreműködői szerződéssel, illetve vállalkozóként látják el korábbi munkakörüket, nem részesülnek a béremelésből – több száz orvosról van szó.

4.)   Nemcsak méltánytalan, de jogszabályellenes is, hogy számos intézményben az alkalmazottként, illetve közalkalmazottként foglalkoztatott foglalkozás-egészségügyi orvosok, sportorvosok, illetve az önkormányzati közalkalmazott háziorvosok sem kaptak plusz juttatást.

A Magyar Orvosi Kamara határozott és egyértelmű álláspontja az, hogy a betegellátásban dolgozók bármiféle szempontú megkülönböztetése megengedhetetlen, a közfinanszírozott egészségügyi közellátásban dolgozókat a foglakoztatás típusára, illetve a munkaadó tulajdonviszonyaira tekintet nélkül egyaránt megilleti az azonos mértékű javadalmazás, illetve javadalmazás-többlet.

Az idei, eddig megismerhető hivatalos adatok az orvos-emigráció további sajnálatos fokozódását mutatják. Emlékeztetni kívánjuk valamennyi érintettet, hogy a jelen bérfejlesztés egyik indoka éppenséggel az orvos-elvándorlás mértékének csökkentése lenne. Kollégáink hangulatából, illetve az említett adatokból jól mérhető, hogy ehhez a jelenlegi bérfejlesztés mértéke nem elégséges. A betegellátás biztonsága súlyosan veszélyeztetett, a gyógyító intézmények kötelező személyi minimumfeltételeinek biztosítása már jelenleg sem lehetséges. Ezért nélkülözhetetlennek tartjuk a következőket:

- A teljes közfinanszírozott egészségügyi ellátó személyzet jelenlegivel egyező mértékű további bérfejlesztése két lépcsőben - 2013, illetve 2014. január 1-vel, mint minimumfeltétel -, ezt követően pedig törvényben ütemezetten a Kamara életpálya tervszámainak fokozatos megvalósítása.

- A teljes alapellátás (házorvos, házi-gyermekorvos, alapellátó fogászat, védőnői szolgálatok, valamint a gyakorlatban örökké mellőzött prevenciós tevékenység) financiális rendezése, amely egy perc halasztást sem tűr, ehhez a következő évi költségvetésben a jelenlegi háziorvosi kassza (80 Mrd) mintegy két és félszerese szükséges minimálisan.

- Mihamarabb meg kell szüntetni a jelen béremelést elrendelő törvényben rögzített ügyeleti moratóriumot, mert ellenkező esetben az orvoskar jelentős részénél komoly, a bérfejlesztést lenullázó keresetveszteséget okoz.

A Magyar Orvosi Kamara megkezdte az egyes gyógyintézményekben lévő orvoshiány felmérését, és tovább monitorozza az ott dolgozó orvosok bérhelyzetének alakulását. Ezen adatok összesítését a későbbiekben kívánja nyilvánosságra hozni. Ugyanakkor reméli és elvárja, hogy a rendelkezésére álló, illetve birtokába jutó adatokkal a döntéshozó egyenrangú partnerként tekint rá a jövőbeni tárgyalások alkalmával, amelyeket korábban és jelenleg is folyamatosan szorgalmazunk az egyre kilátástalanabb orvos-helyzet rendezése érdekében.

Budapest, 2012. augusztus 15.

| forrás: mok.hu

 
   
Jul 17     Továbbképzési lehetőség

A Széchenyi István Egyetem egyik továbbképzési programja a levélre kattintva pdf formátumban olvasható.


szif letter

További információért kattintson ide.

 
   
Apr 5     Új tisztségviselők
A 2012. március 28-ai küldöttgyűlésen új titkár került megválasztásra Holczerné dr. Jánosi Anita személyében, valamint az Oktatási Bizottság elnökének dr. Szakál Ignác Imrét választották meg a küldöttek.

Megválasztásukhoz gratulálunk!
 
   
Apr 5     SZMSZ és ügyrend
A MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet küldöttgyűlése 2012. március 28-án fogadta el a a Területi Szervezet elnökségének új ügyrendjét és a Területi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyek letölthetőek az alábbi hivatkozásokon.
  1. Területi Szervezet Elnökségének ügyrendje
  2. Területi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata
 
   
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 Következő > Utolsó >>

15. oldal / 17

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató