Felhívás Nyomtatás
2014. június 18. szerda, 14:29

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatja az orvosokat, fogorvosokat és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozókat arról, hogy a 2015-ös év márciusának végén jelentős számú orvosnak, fogorvosnak és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozónak fog lejárni a működési nyilvántartási periódusa.

Egészségügyi tevékenységet önállóan - az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az Eütv. szerint mentesült (75. életévét betöltött) a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

A fentiekre tekintettel a Hivatal felhívja a jövő év márciusában lejáró működési nyilvántartással rendelkező orvosok, fogorvosok és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó szíves figyelmét arra, hogy lehetőség szerint mielőbb szíveskedjenek benyújtani megújítási kérelmüket a Hivatalhoz a kérelmek esetleges feltorlódásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.

A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

• formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva
• 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolatát (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
• a továbbképzést vezető egyetem által, az adott szakképesítés(ek) tekintetében a továbbképzés teljesítéséről kiállított, továbbképzési pontösszesítő igazolást, kivéve ha betöltötte a 75. életévét,
• amennyiben a nyilvántartásban szereplő neve, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát,
• érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolatát
• a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolatát, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolatát, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolatát,
• a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolatát.

A kérelem benyújtható postai úton a 1245 Budapest, Pf.:980-as postafiók címre küldve, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.

A kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető,– ezen a felületen a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően mindenki ellenőrizheti a nyilvántartásban található saját adatait, és ha azokban nincs változás, jóváhagyást követően automatikusan rákerülnek a kérelemre – majd a nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláírni és postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.
Amennyiben nyilvántartásunkban szereplő adatait még nem validálta, és az ezért járó továbbképzési pontkedvezményben (2014. július 31-ig 20 pont, ezt követően évente 3 pont) nem részesült, a validalas.eekh.hu internetes oldalon a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően ellenőrizheti és validálhatja a nyilvántartásban található adatait.

A kérelem beérkezését követően – amennyiben nem áll fenn kizáró ok – a Hivatal megújítja a kérelmező a működési nyilvántartását újabb 5 évre, amelyről működési nyilvántartási igazolványt állít ki és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

Amennyiben a beérkezett kérelem teljes és hiánytalan (a pontok tekintetében is), és nem járt le az előző nyilvántartási ciklus, a nyilvántartási ciklus végdátumával újítja meg Hivatal a működési nyilvántartást, azaz az előző 5 éves nyilvántartási ciklus nem rövidül meg.

A Hivatal személyes ügyfélszolgálatán lehetőség van az azonnali ügyintézésre. Amennyiben a kérelme teljes és hiánytalan, a helyszínen kézhez kaphatja a Hivatal működési nyilvántartással kapcsolatos döntését.

forrás: mok.hu

 

Módosítás dátuma: 2014. június 18. szerda, 14:32
 

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató