logotype
headline.jpg
E-ügyintézés

Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezete valamint Etikai Bizottsága Általános Tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére

  1. I.Kapcsolattartás

Ügyek intézése elektronikus úton a MOK KEM Területi Szervezet, valamint a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottságának Hivatali kapujára küldött beadvánnyal tehető meg.

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeink:
1. Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban:
     Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet
     Rövid név: MOKKEM
     KRID szám: 636707746

2. Etikai ügyekkel kapcsolatban:
     Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottsága
     Rövid név: MOKKEMEB
     KRID szám: 553498900

Az e-papír ügyintézést a https://epapir.gov.hu/ oldalon tudja elindítani.

 

 

Hatósági ügyek intézése ÁNYK nyomtatvány űrlapok segítségével:

Tagsági jogvsizonyt érintő ügyek:

Egyéb kamarai ügyeket érintő beadvényok:

Etikai ügyek:

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatósági eljárásban használatos nyomtatványokat az Általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal lehet kitölteni. ÁNYK programmal kapcsolatos tudnivalók, és a program letöltése.

 

Témacsoport megnevezése

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Kamarai ügyintézés

Tagfelvételi eljárás

Tagfelvételi eljárás (MOK KEM Területi Szervezet) Tagsági jogviszony létesítése hatósági eljárás keretében, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Adatváltozás bejelentése

Adatváltozás bejelentése (MOK KEM Területi Szervezet) Kamarai tag adatváltozás bejelentése. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Tagsági igazolás kérés

Tagsági igazolás kérés (MOK KEM Területi Szervezet) Kamarai tag érvényes kamarai tagságának fennállását igazoló dokumentum kiállítása, hivatali ügyintézés, kedvezmény igénybevétel, hatósági ellenőrzés, rendelő szakképző hellyé minősítése vagy egyéb célból. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Elhalálozás bejelentése

Elhalálozás bejelentése (MOK KEM Területi Szervezet) A Magyar Orvosi Kamara tagja elhalálozásának esetén, közeli hozzátartozó bejelentheti az elhalálozás tényét, halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával. Tagsági igazolást kérhet a MOK tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása érvényesítéséhez.

Kamarai ügyintézés

Iratküldés/hiánypótlás folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan

Iratküldés/hiánypótlás folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan (MOK KEM Területi Szervezete MOK KEM Területi Szervezet előtt folyamatban lévő ügyhöz kapcsolódóan iratküldést vagy hiánypótlást teljesíthet.

Kamarai ügyintézés

Tagdíjkedvezmény igénylése

Tagdíjkedvezmény igénylése (MOK KEM Megyei Területi Szervezet) Kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről

Tagsági jogviszony helyreállítása szünetelő tag részéről (MOK KEM Területi Szervezet) Tagsági jogviszony helyreállítása hatósági eljárás keretében, kamarai tagságát szüneteltető részére, Magyarországon történő egészségügyi tevékenység végzése céljából. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Tagsági jogviszony megszüntetése

Tagsági jogviszony megszüntetése (MOK KEM Területi Szervezet) Tagsági jogviszony megszüntetése a tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag, Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet nem kíván folytatni Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Tagsági jogviszony szüneteltetése

Tagsági jogviszony szüneteltetése MOK KEM Megyei Területi Szervezet) Tagsági jogviszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván folytatni. Az e-papírhoz csatolandó nyomtatványt, illetve további információt a www.mokkem.hu oldalon talál.

Kamarai ügyintézés

Fellebbezés tagsági ügyben

Fellebbezés tagsági jogviszonnyal kapcsolatos első fokon a MOK KEM Területi Szervezet által hozott döntések elbírálása másodfokon, jogorvoslati eljárás keretében. 

Kamarai ügyintézés

Közérdekű adat igénylés

Közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok igénylésére bárki jogosult, az adatszolgáltatást a MOK KEM Területi Szervezet nevében az adatvédelmi tisztviselő látja el.

Kamarai ügyintézés

Érintetti jogok gyakorlása

Azon személyes adatok tekintetében, amelyeket az érintett önkéntes hozzájárulása alapján adott meg a MOK KEM Területi Szervezet részére, az érintettnek jogában áll az átadott adatairól információt kérni, az adatok törlését, javítását, és zárolását kezdeményezni.  

Kamarai ügyintézés

Egyéb beadvány az ügyviteli irodához

Minden olyan tárgykörbe tartozó egyéb beadvány, amelyre vonatkozóan külön ügytípus nem került közzétételre.

 

A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottságához az alábbi táblázatban felsorolt ügyekben lehet elektronikus beadvánnyal fordulni az e-papír szolgáltatás segítségével, mely a www.epapir.gov.hu oldalon érhető el.

 

Témacsoport megnevezése

Ügytípus megnevezése

Ügytípus rövid leírása

Kamarai ügyintézés

Panaszbejelentés etikai ügyben

Etikai eljárás kezdeményezése a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben.

 

Kamarai ügyintézés

 

Beadvány etikai ügyben

 

Beadvány etikai ügyekben, kérdésekben a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottság illetékességi területéhez tartozó esetekben.

 

Kamarai ügyintézés

 

Fellebbezés etikai ügyben

 

Fellebbezés benyújtása I. fokon a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottság által hozott döntéssel szemben.

 

Kamarai ügyintézés

Keresetlevél benyújtása Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatára

 

Keresetlevél a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránt, a közigazgatási perek szabályai szerint.

 

Kamarai ügyintézés

 

Hiánypótlás/Iratküldés

Hiánypótlás/Iratküldés teljesítése a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottság részére, folyamatban lévő üggyel kapcsolatban.

 

Kamarai ügyintézés

 

Egyéb beadvány az etikai bizottsághoz

 

Minden olyan tárgykörbe tartozó egyéb beadvány, amelyre vonatkozóan külön ügytípus nem került közzétételre.

 

 

  1. II.Ügyfélszolgálat:

Telefon: 34/788-794

Fax: 34/788-796

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap: www.mokkem.hu

  1. III.Az eljárásért fizetendő díj/illeték megfizetése az elektronikus ügyintézés során:

Természetes személy ügyfél jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügye során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, bírságokat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni. Ha az elektronikusan indított ügy illetékköteles, akkor az űrlap beadását követően gondoskodni kell az illeték megfizetéséről.

A kedvezményezett neve, bankszámlaszáma (mely megtalálható az űrlapon is): Magyar Orvosi Kamara illetékbeszedési számlájára (Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve utca 4-14.)

  • Belföldről történő átutalás esetén

Bankszámlaszám: 10702019-02015103-51400006 (Devizanem: HUF);

  • Külföldről történő utalás esetén

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU35 1070 2019 0201 5103 5140 0006

(SWIFT kód: CIBHHUHB).

Az átutalás közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét! Az átutalási megbízás másolati példányát a Területi Szervezet részére kell megküldeni!

 

IV. Az e-ügyintézésre vonatkozó általános és speciális rendelkezésekről

a) Gazdálkodó szervezetekre és jogi képviselővel eljáró ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől a Magyar Orvosi Kamara KEM Területi Szervezete (TESZ), mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani az ügyek elektronikus úton történő intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek illetve a jogi képviselővel eljáró ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezettek. A 2018. január 1. előtt indult eljárások esetében a 2017. december 31-ig hatályos szabályozás az irányadó, vagyis ezek még nem esnek az elektronikus ügyintézés hatálya alá.

 

b) Természetes személy ügyfelekre vonatkozó rendelkezések

Az Eüsztv. tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. A vonatkozó szabályozás értelmében a TESZ természetes személyek számára opcionális jelleggel biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Kérelmeik benyújtásához igénybe vehetik az Általános célú elektronikus űrlapot - E-papírt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus kérelmek benyújtásához ügyfélkapus regisztráció szükséges. Természetes személyek részére az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portál internetes oldalán található:

https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio

Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere:

  • Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.);
  • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;
  • 84/2012. (V. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről;
  • 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

Adatvédelmi tájékoztató