logotype
headline.jpg
Jun 23     Többletmunka felmondása

Tisztelt Kamarai Tagok!

A Magyar Orvosi Kamara 2020. június 19-én megkezdte az önként vállalt többletmunka és külső ügyeleti vállalások felmondásának ügyvédi letétbe helyezését. A gyűjtéshez Területi Szervezetünk - az akció első ütemében -  az alábbi segítséget nyújtja:

Tagjaink esetében a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetnek adott meghatalmazással, valamint - az alábbiakban megjelölt -  formanyomtatványok segítségével történik a felmondás. Ezeket a felmondásokat a Területi Szervezet juttatja majd el központi ügyvédi letétbe. 

A meghatalmazás és felmondás dokumentumai itt találhatóak:
https://mok.hu/tobbletmunka/lepesek

A sajtómegjelenésekről bővebb információk itt találhatóak:
https://mok.hu/tobbletmunka/sajtomegjelenesek

A felmondással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdésekről pedig itt tájékozódhatnak:
https://mok.hu/tobbletmunka/gyik

További kérdésekben a www.mok.hu/tobbletmunka oldalon találnak bővebb információt.

 
   
Jun 21     Ügyfélfogadás

Tekintettel a Kormány által 2020. június 17-től bevezetett járványügyi készültségre kérjük Önöket, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetnél az ügyeiket elsősorban az online felületen, elektronikusan vagy postai úton intézzék. Az elérhetőségek megtalálhatók a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet honlapján.

Honlap: www.mokkem.hu

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2020. június 22-től augusztus 31-ig a személyes ügyfélfogadásra kizárólag telefonon történő előzetes egyeztetés után van lehetőség.

Telefonszám: +36 30 7144022

 
   
Apr 29     Tájékoztatás

Tisztelt Kamarai Tagok!

Több helyről is hallani lehetett, hogy az orvosi magánpraxisok működését „betiltotta”, illetve „felfüggesztette” Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idejére. Sajnos ez a félreértés két dokumentum összemosódásának a következménye, egyrészről a miniszteri körlevél (EMMI IV/2397/2020/EAT utasítás), illetve az annak alapjául kiadott 15145-1/2020/OTF utasítás, amelynek célja az orvos-beteg találkozók számának csökkentése volt, elsősorban az egészségügyi dolgozók egészségvédelme érdekében. Ezek a dokumentumok azonban nem tiltották meg a nem közfinanszírozott ellátások folytatását, ilyen tartalmú rendelkezés expressis verbis nincs. Jelen helyzetben nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt a munka és védekezés között, hiszen mindannyiunkban ott van a munka iránti vágy és a saját magunk, továbbá betegeink védelme iránti kötelezettségérzés. Ebben a helyzetben a távolsági ellátás (elektronikus csatornákon keresztül) kiváló megoldást nyújthat, természetesen látva, hogy ennek elektronikai keretei és felelősségi vonzata ma még nincs kellően kidolgozva, illetve egyes (főleg manuális) területen kvázi kivitelezhetetlen. Ezzel együtt minden tagunknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben magánpraxissal rendelkezik, úgy a munkavédelmi és a szakmai protokollok betartása mellett, fokozott odafigyeléssel ezen tevékenységét  folytathatja, ám kérjük megfontolni és betartani a Miniszter Úr és a Tisztifőorvos Asszony javaslatait. Mindenkinek a kockázatvállalása eltérő mértékű, de a betegek egészségét semmilyen módon sem veszélyeztetve, amennyiben a szakma szabályai engedik folytatható a magánorvosi tevékenység. Amennyiben valaki ez alapján elektronikus úton szeretné folytatni (akár csökkentett rendelési időben) a praxisát, az feltétlenül ügyeljen a megfelelő szakmai protokollok, adatvédelmi előírások és a hatályos jogszabályok betartására! Úgy tűnik a jövő egyebekben ebbe az irányba fogja az egészségügyi tevékenységet „tolni”, így akár előre is begyakorolhatjuk azt ami a (közeli) jövőben ránk vár.

Ugyancsak felhívom minden tagunk figyelmét az éves pénzügyi beszámolók elfogadása és letétbe helyezésével, a KATA-s adózókkal és az adóbevallással-, megfizetéssel kapcsolatos jogszabályi enyhítésekre, amelyek legtöbbünk munkáját most megkönnyítik.

Általános kérdésekben a fentiekkel kapcsolatban kamaránk jogásza segítséget tud nyújtani!

 
   
Mar 15     Felhívás!

A kormány által 2020. március 11-én kihirdetett rendkívüli jogrend és veszélyhelyzet alapján, a koronavírus miatti veszélyeztetettség csökkentése érdekében a MOK KEM Területi Szervezet 2020. március 16-tól visszavonásig szünetelteti az iroda személyes ügyfél fogadását.  

Irodánkat elérhetik telefonon a korábban megadott ügyfél fogadási időben (H-CS 8.00-14 óráig, P 8-12 óráig), postai úton, valamint elektronikus úton (e-mail, hivatali kapu). Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 
   
Mar 2     Hamary Dániel Díj 2020

Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy a MOK KEM Területi Szervezet a Hamary Dániel Díj  kitüntetésre való javaslattételének határidejét meghosszabbítja 2020. március 31-ig. Kérjük, hogy javaslataikat a megadott határidőig írásban küldjék el a Területi Szervezet részére. A Hamary Dániel Díj tájékoztatója ide kattintva letölthető a honlapunkról.

 
   
Feb 17     Működési nyilvántartás megújítása

A működési nyilvántartás megújítására irányuló kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a ciklus utolsó napjáig kell benyújtani. A működési nyilvántartás megújításához benyújtandó iratok: 

-          kérelem formanyomtatvány: https://www.enkk.hu/files/2o2o/szakdolgozo-kerelem-sablon_200117.pdf

A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása (e-mailben történő megküldése nem lehetséges).

A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

-          A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.

Az eljárási díj banki átutalással fizethető be az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára:

10032000-01490576-00000000

            A befizetésről szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás fogadható el.)

Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft

-          kamarai tagság: A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

-          pontigazolási kötelezettség

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

- gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),

- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),

- szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A továbbképzések pontigazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

GYAKORLATI PONTOK

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie, erre tekintettel kapja meg gyakorlati továbbképzési pontjait. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos feladatkörét ellátó helyettes államtitkár, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól:

- Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.

- A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

 
   
Dec 20     Felhívás!

A 2019. december 17-én módosított 18/1998. (VI.3.) NM rendelet  alapján az egészségügyi dolgozók HCV-szűrésének határideje 2020. június 30-a lett. Ennek értelmében nem szükséges a szűrővizsgálat elvégzése 2019. december 31-ig, elhárult az az akadály, hogy az egészségügyi dolgozó nem dolgozhat amiatt, hogy nincs HCV-szűrése.

 
   
Dec 19     Ünnepi köszöntő

card2019

 
   
Dec 13     Ügyfélfogadás

Értesítjük Tagjainkat, hogy irodánkban az ügyfélfogadás december 14-én, 23-án és 31-én szünetel. Megértésüket köszönjük!

 
   
Dec 11     Túlmunka felmondás

2019 októberében a területi szervezetek elnökei arra a döntésre jutottak, hogy a tagság körében fel kell mérni az önkéntes túlmunka felmondására való hajlandóságot – mint nyomásgyakorló eszközt – annak érdekében, hogy a 2019 novemberében összehívásra kerülő országos küldöttközgyűlés dönteni tudjon ezen eszköz alkalmazásáról.

A felmérést követően a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa (TESZT) 2019. november 20-án egy rendkívüli ülést tartott, ahol sor került a felmérés eredményének megbeszélésére. A TESZ elnökök részletesen beszámoltak a megyéjükben végzett felmérésről és a beszámolók alapján a TESZT határozatban döntött arról, hogy indítványozza az OKGY-nek: tegyen az önkéntes túlmunka felmondására irányuló nyomásgyakorlási indítványt a küldöttek felé.

Az országos küldöttközgyűlés határozatot hozott, amelyben felhatalmazta az elnökséget az önkéntes túlmunka felmondásának koordinációjára, valamint felszólította a területi szervezeteket, hogy szólítsák fel a tagságot is az ebben való részvételben. 

 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

6. oldal / 20