logotype
headline.jpg
Jan 3     Felnőtt háziorvosi praxisjog eladó

Győrhöz közel, a nyugat kapujában háziorvosi praxis eladó. Kártyaszám 1600, Szolgálati lakás megoldható! NEAK támogatás 4 M Ft és plusz Önkormányzati támogatás igénybe vehető a vevő számára! Az Ár megtekintés után kölcsönös megbeszélés tárgyát képezi.

Tartós helyettest is keresünk.
Érdeklődni lehet: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Telefon: 06 70 354 06 28

 
   
Dec 19     Ünnepek

Minden kedves Kollégánknak és Olvasóknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Elnöksége.

kumokkem

 
   
Dec 14     Ügyfélfogadás

 Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy 2018. december 15-én (szombaton) irodánkban az ügyfélfogadás szünetel.

 
   
Nov 20     Jelentkezési felhívás MOK Akadémia

Tisztelt Kollégák!
Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2019-ben is elindítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését. 
A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás minden, az egészségügyben dolgozó Kolléga számára fontos. 
Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes.
Várjuk V-VI. éves medikusok jelentkezését is.

OKTATÓK: a Miskolci Egyetem Jogi Kar Oktatói, közigazgatási szakemberek, ügyvédek, kamarai tisztségviselők.

TARTALOM: 
1. A Magyar Orvosi Kamara jogi környezete: 
- a MOK felépítése, tevékenysége, lehetőségei, kapcsolatrendszere, működése. 
- MOK törvény, alapszabály, ellenőrzés.
- KET alapvető rendelkezései, 
- Etikai eljárások, Etikai Bizottságok feladatai.
- Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája, lehetőségei. 

2. A magyar egészségügyi ellátás jogi környezete.
- Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása,
- Az egészségügy ellenőrzési rendszere,
- Kommunikáció az egészségügyben,
- Polgárjogi alapismeretek: személyiségvédelem, sérelemdíj, egyetemleges kötelezettség, tartozáselismerés, tartozás vállalása, a szerződéstan legfontosabb rendelkezései, stb.
- Egészségügyi jog: betegek jogai, eü. dolgozók jogai, adatvédelem, titoktartás stb.
- Munkajogi ismeretek: eü. tevékenység típusai, MT, Kjt. Ktv. hatálya, munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai, stb.
- Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.
- Az E alap mint költségvetési elem.
- Egyéni vállalkozások joga, társasági jog, stb.
- Egészségügyi vállalkozás alapítása, pénzügyi alapismeretek.
- Felelősségi rendszer az egészségügyben: polgárjogi felelősség, büntetőjogi felelősség, etika.

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁSA:
- az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
- napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
- 45 perces órák, közbeni szünettel.
- 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Az előadások NAPI RENDJE:
- 2019.01.12.
- 02.02.
- 02.23.
- 03.23.
- 04.13.
- 05.04.
- 05.25.
- 06.08.
- 06.22.
július és augusztus szünet.
- 09.07.
- 09.21.
- 10.06.
- 10.19.
- 11.09.
- 11.30.

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondy u 100.
Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018.12.21.

JELENTKEZÉS: 
- emailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen:
- név, lakcím, munkahely, szakképesítés, elérhetőség: email és mobil.

Dr Nagy Ferenc
MOK főtitkár

 
   
Nov 19     Ifjú kollégák köszöntése

ik

Felelevenítve egy korábbi hagyományt, a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége hosszú idő után idén újra megszervezte a 2018-ban diplomáját átvett, Komárom-Esztergom megyében dolgozó orvosok találkozóját. Az állófogadással egybekötött találkozó célja az volt, hogy az Elnökség a kamara tagjai körében köszönthesse a friss diplomával rendelkező orvosokat és lehetőséget adjon számukra a kamarai tisztségviselők személyes megismerésére.

A bemutatkozást követően dr. Fehér Béla, a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet elnöke beszédében kitért a MOK küldetésére, az Orvosi Kamara feladataira, valamint szolgáltatási tevékenységeire. Ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetet érintő információkról.

Dr. Plavecz János a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottságának alelnöke a Bizottság munkáján kívül beszámolt a Magyar Orvosi Kamara, mint az orvostársadalom legnagyobb szakmai-érdekvédelmi szervezetének korábbi és az újjáalakulást követően köztestületként történő működéséről.

A résztvevőket dr. Fehér Béla elnök kisebb ajándékkal köszöntötte, átadva az Etikai Kódex díszkötésű példányát, majd egy állófogadás keretében vendégül látva az ifjú kollégákat egy kötetlen beszélgetéssel zárult a találkozó.

 
   
Nov 8     Ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a november 10-én (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.

 
   
Oct 17     MOK díjak

Az alábbiakban tájékoztatjuk tagjainkat a MOK által adományozható díjakról. A díjra alkalmas személyekre tett javaslatokat – indoklással ellátva – 2018. október 29-ig várjuk az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre.

1) A MOK új díjat alapított: „A Közösségért” díj
„A Közösségért” díjban azok a személyek részesülhetnek, akik:
• valamilyen cselekedetükkel, személyes bátorsággal kiálltak az egészségügy jobbítása érdekében, vagy – akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság figyelmét azokra a hibákra, amelyek a gyógyítást akadályozzák vagy rontják annak hatékonyságát;
• hosszabb időn át aktívan segítették a Magyar Orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős segítséget nyújtottak ebben;
• közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar Orvosi Kamara érdekében.
„A Közösségért” díj évente egy alkalommal kerül átadásra a Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlésén. Évenként legfeljebb tíz díj adható ki.
A díjazott bármely természetes személy, vagy szervezet lehet, a díjazásnak nem feltétele sem az orvosi, egészségügyi tevékenység, sem pedig a kamarai tagság, valamint a magyar állampolgárság sem.

2) Hippokratesz Emlékérem
Az emlékérem célja: A MOK munkájában, kitűzött céljainak elérésében kimagasló érdemeket szerzett MOK tagok kitüntetése.
A jelöltjeire javaslatot tehet minden MOK tag és MOK szervezet.

3) MOK Média díj
A díj odaítélése az "Egészségügyi ismeretterjesztés" és az "Egészségügyi publicisztika" kategóriákban történik és azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik az egészségügyi újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik.
Ajánlásra a MOK valamennyi tagja jogosult.

4) Summum Bonum díj
Dr. Gubcsi Lajos író, költő 2005-ben SUMMUM BONUM Díjat alapított magát magyarnak valló orvosok számára. A díj kiterjed a világ bármely pontján élő, dolgozó magyar orvosra.
A díjra csak a Magyar Orvosi Kamara tagjai jelölhetnek. A díjazandó személyéről a MOK keretében létrehozott önálló kuratórium évente dönt.
A díjra olyan orvos jelölhető, aki különösen szívhez szóló, önzetlen orvosi tettéről, gyógyításáról vált híressé környezetében, vagy az országban. A szakmai kiemelkedés mellett szempont az érzékeny humanizmus, a szolidáris odaadás, az a meleg emberi fény, ami az orvosi tudás mellett szívet-lelket is gyógyít.
Azt a többletet jutalmazza és emeli ki - mint az alapító és a Magyar Orvosi Kamara közös elismerése - amellyel váratlan helyzetekben, emberileg érzékeny, esetleg drámai helyzetekben nyújt az orvos betegének. Amelyben tudja és kifejezi, hogy a kezében a sorsunk, és az szent a számára.

 
   
Oct 12     Ügyfélfogadás

 Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a október 13-án (szombaton) az ügyfélfogadás szünetel.

 
   
Sep 24     GDPR-nek megfelelő adatvédelmi szabályzat

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2016. április 27-én elfogadta a 2016/679. számú rendeletet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, közismert nevén a GDPR rendeletet. A jogszabály 2018. május 25-én lépett hatályba valamennyi uniós tagországban. A rendelet nem a nemzeti szabályozás helyébe lépett, hanem egységesítette az uniós tagországok adatkezelési és adatvédelmi szabályozásait, hogy az unión belül a szolgáltatások szabad áramlása e tekintetben is egységes legyen. A rendelet értelmében valamennyi adtakezelőnek, aki akár jogszabály, akár az adat gazdájának felhatalmazása alapján, legálisan adatot kezel, ezzel kapcsolatban - a GDPR rendeletnek is megfelelő - adatkezelési szabályzattal kell rendelkeznie. A szabályzatok elő- és elkészítése az adatkezelő személyek, vállalkozások feladata, amely (nagy vonalakban) egy kockázatelemzésből, egy adatáramlási térképből és egy adatvédelmi szabályzat elkészítéséből áll. Ez természetesen vállalkozásonként, személyenként eltérő idejű és eltérő tartalmú munkát igényel. A szabályzatok elkészítése nincs állami feladatként meghatározva, az adatkezelők szabadon választhatják meg az elkészítés módját és mikéntjét, akár személyesen is eleget téve a jogszabályi kötelezettségeknek. A GDPR rendelet természetesen nem áll meg annál a pontnál, hogy a szabályzat elkészítésével egy folyamatot végérvényesen lezár, a szabályzatot ugyanis (annak elkészítését követően) folyamatosan be kell tartania a szolgáltatónak. A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete a tagjainak segítséget nyújtva ebben, felhívja a tagjai figyelmét az alábbi lehetőségre:

Bővebben...
 
   
Jun 22     Hamary Dániel Díj átadás

2018. június 06-án került sor a Hamary Dániel Díj átadására, melyet a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet elnöksége alapított 2012-ben. Az idei évben a Kuratórium Dr. Gordán Ildikó főorvos asszonynak adományozta a díjat. A kitüntetéssel járó oklevelet a Területi Szervezet elnöke, dr. Fehér Béla adta át ünnepélyes keretek között a tatai Hotel Gottwald különtermében. A Kuratórium elsősorban annak adományozza a díjat, aki kiemelkedő szakmai munkájával, aktív közéleti és folyamatos kamarai tagságával azt kiérdemli.

Ezúton is gratulálunk a Főorvos Asszonynak!
[fotó galéria]

 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 20