logotype
headline.jpg
Dec 11     Kollégák köszöntése

kosz1

Egy régi hagyománynak megfelelően a  Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége idén is köszöntötte a 2019-ben diplomáját átvett, Komárom-Esztergom megyében dolgozó orvosokat.  Az ifjú kollégák köszöntése előtt azonban még sor került a leköszönő tisztségviselők munkájának a megköszönésére is. Az Elnökség tagjai virágcsokorral és apró figyelmességgel köszönték meg kollégájuknak az elmúlt évek során az orvosi kamaránál végzett munkájukat. A korábbi tisztségviselők, az Elnökség jelenlegi tagjai valamint az idei évben végzett kollégák találkozóján lehetőség adódott  a kamarai tisztségviselők és a friss diplomával rendelkező orvosok személyes megismerésére. A jelenlévőket dr. Fehér Béla elnök úr elfoglaltsága miatt az alelnök dr. Józsa István köszöntötte, az ifjú kollégáknak átadva az Etikai Kódex díszkötésű példányát, és a bemutatkozást követően egy állófogadás keretén belül látta vendégül a résztvevőket.

A találkozón sor került a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetet érintő információk átadására, a MOK, mint az orvostársadalom legnagyobb szakmai-érdekvédelmi szervezetének korábbi és újjáalakulást követően köztestületként történtő működésének ismertetésére. A találkozó nagyon jó hangulatban egy kötetlen beszélgetéssel zárul.

kosz2

 
   
Dec 5     Ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat, hogy 2019. december 07-én (szombaton) irodánkban az ügyfélfogadás szünetel!

 
   
Dec 3     Tisztújító küldöttközgyűlés

2019. november 29-30-án tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Magyar Orvosi Kamara.

A kamara új elnöke dr. Kincses Gyula lett.

Alelnökké választották dr. Álmos Pétert és dr. Lénárd Ritát, valamint fogorvos alelnökké dr. Nagy Ákost.

Az új főtitkár dr. Kárász Anikó lett.

Titkárok: dr. Svéd Tamás, dr. Tóth Ildikó, dr. Nagy Marcell, dr. Meglécz Katalin.

Az Országos Felügyelő Bizottság elnöke dr. Balatincz Péter, alelnöke dr. Al-Katib Kamil lett.

Az Országos Etikai Bizottság elnöki posztján dr. Böszörményi-Nagy Géza dolgozik a jövőben, elnökhelyettes dr. Békefi Dezső.

Az Etikai Kollégium elnöki pozíciójára dr, Hegedűs Zsoltot választották.

 
   
Oct 29     MOK Akadémia jelentkezési felhívás 2020

Tisztelt Kollégák! Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2020-ban is indítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését. A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás minden, az egészségügyben dolgozó Kolléga számára fontos. Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes. Akkreditált. Várjuk V.-VI. éves medikusok jelentkezését is.

OKTATÓK: a Miskolci Egyetem Jogi Kar Oktatói, közigazgatási szakemberek, ügyvédek, kamarai tisztségviselők.

TARTALOM:

 1. A Magyar Orvosi Kamara jogi környezete:
 • a MOK felépítése, tevékenysége, lehetőségei, kapcsolatrendszere, működése.
 • MOK törvény, alapszabály, ellenőrzés.
 • KET alapvető rendelkezései,
 • Etikai eljárások, Etikai Bizottságok feladatai.
 • Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája, lehetőségei.
 1. A magyar egészségügyi ellátás jogi környezete.
 • Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása,
 • Az egészségügy ellenőrzési rendszere,
 • Kommunikáció az egészségügyben,
 • Polgárjogi alapismeretek: személyiségvédelem, sérelemdíj, egyetemleges kötelezettség, tartozáselismerés, tartozás vállalása, a szerződéstan legfontosabb rendelkezései, stb.
 • Egészségügyi jog: betegek jogai, eü. dolgozók jogai, adatvédelem, titoktartás stb.
 • Munkajogi ismeretek: eü. tevékenység típusai, MT, Kjt. Ktv. hatálya, munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai, stb.
 • Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.
 • Az E alap mint költségvetési elem.
 • Egyéni vállalkozások joga, társasági jog, stb.
 • Egészségügyi vállalkozás alapítása, pénzügyi alapismeretek.
 • Felelősségi rendszer az egészségügyben: polgárjogi felelősség, büntetőjogi felelősség, etika.

 

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁS:

 • az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
 • napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
 • 45 perces órák, közbeni szünettel.
 • 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Az előadások NAPI RENDJE:

 • 2020.01.11.
 •          02.01.
 •          02.22.
 •          03.07.
 •          03.28.
 •          04.18
 •          05.09.
 •          05.30.
 •          06.20.
 • július és augusztus szünet.
 •          09.05.
 •          09.19.
 •          10.03.
 •          10.17.
 •          11.07.
 •          11.21.

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne. A végén teszt írás.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondi u 100.
Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019.12.18.

JELENTKEZÉS:

 
   
Oct 22     Felhívás

Tisztelt Kollégáim!

A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek Tanácsa 2019. 10. hó 16-án megtartott ülésén döntött arról, hogy kérdezzük meg és mérjük fel területünkön Tagságunk körében ki hajlandó felmondani az önként vállalt túlmunkát. Ez azért fontos kérdés, mert ha nem sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon azokról a kérdésekről, amik a Magyar Orvosi Kamara 2019. szeptember 21-én tartott nagygyűlésén hangzottak el, úgy a nyomásgyakorlásnak egy más módját kell választanunk és döntenünk a Tagság támogatása alapján a 2019. november 29-ei Országos Küldöttközgyűlésen. Válaszukat várjuk 2019. november 5-ig e-mail címünkre ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetve személyesen vagy postai úton (2800 Tatabánya, Béla Király körtér 16. fsz/2.).

Tisztelettel:
dr. Fehér Béla
elnök

Béla Király körtér 16. fsz/2.
Tatabánya
 
   
Aug 26     Emlékkönyv

30eves

Kedves Kolléganők, Kollégák és Barátok!

Megjelentettem a Magyar Orvosi Kamara alapításának 30 éves évfordulójára az „Emlékkönyv" 2. kiadását. Az első kiadás a kamara alapitóinak és az első 10 évben aktív tagjainak történeti visszaemlékezéseit tartalmazta.

Az első kiadást nem változtattam, tartalmilag, szerkesztésileg azonos a kb. 80 oldalas 2. kiadás. Miért éreztem szükségét annak, hogy az alapítás 30 éves évfordulóra egy 2. kiadást finanszírozzak?

1/ Az elmúlt 30 év alatt sok minden változott a társadalom, gazdaság, politika területén. Nagyban befolyásolták ezek a változások az egészségügyi dolgozók, orvosok és a szolgáltatást igénybe vevők ( betegek) gondolkozását, életét.

2/ A „Visszaemlékezés" alkalmas arra, hogy az első polgári mozgalom, a MOK alapításának küzdelmeit, mind érdekképviseleti, mind szociológiai oldalról bemutassa. Tisztelettel emlékezünk az elhunyt elnökségi tagokra és harcostársaikra!

3/ Ezen túlmenően 30 év alatt egy új orvosgeneráció nőtt fel. Szeretném, ha a kollegák az alapító „atyák“-at megismernék és a MOK, már egy tradícióval, megbecsült elődökkel büszkélkedhetne, mint sok más presztízst kivívott egyesület, szervezet, kamara, egyetem.

4/ az 1998-ban megjelentetett 1. kiadás kevés példányszáma miatt, alig jutott el könyv a MOK tagjaihoz. Kérem, hogy számszaki igényeiket küldjék el az alábbi címre:

Kapható: Balogh Ernőnél.
Tel: 00 36 30 386 2311
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szívélyes üdvözlettel
Birtalan Iván

 
   
Aug 15     Eladó praxis

Nyugdíjba vonulás miatt eladó TEK-es, karbantartott háziorvosi praxis Tatabányán, családi - házas övezetben, jól képzett asszisztenssel, modern, felújított és felszerelt rendelővel. Praxis létszáma 1650 fő. Érdeklődni lehet a 06 30 9460091-es telefonszámon.

 
   
Jul 26     Demonstratív nagygyűlést szervez a MOK

Több mint 5 ezer orvos mondta azt, hogy egyetértett a Magyar Orvosi Kamara demonstratív törekvéseivel.

Levélben tájékoztatta tagjait annak az online felmérésnek az eredményeiről a Magyar Orvosi Kamara, amelyben június közepén arról kérdezte őket, hajlandóak-e a nyomásgyakorlás eszközeként felmondani az önként vállalt túlmunka végzését, és csak a kötelező munkaidőben dolgozni, részt vennének-e egy demonstratív nagygyűlésen, ahol a meghívott döntéshozóktól várnának határozott válaszokat. Ezen kívül még két opciót választhattak a kollégák, miszerint a célokkal ugyan egyetértenek, de azokért tevékenyen akciózni nem kívánnak, illetve nem értenek egyet azzal, hogy a tárgyaláson kívül bármely egyéb eszközhöz nyúljon az orvoskar.

Mint a most kiküldött tájékoztatásból kiderül, az 5188 szavazó közül 5020, azaz 96,76 százalék egyetértett a MOK követeléseivel, amelyek a bértábla haladéktalan bevezetését szorgalmazza valamennyi ellátási szinten, valamint a nyugdíjas korú orvosok diszkriminatív helyzetének megszüntetését is elvárják.

Tekintettel a demonstratív eszközök mellett szavazók magas arányára, miszerint a válaszadók többsége nyilatkozott úgy, hogy hajlandó felmondani önként vállalt túlmunka szerződését, és hajlandó részt venni demonstratív nagygyűlésen, ezért a kamara megkezdte annak szervezését, amelynek idejéről és helyéről későbbre ígérnek tájékoztatást.

FORRÁS: MedicalOnline 

 
   
Jul 16     Ügyfélfogadás

A mai napon (07.16-án) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!

 
   
Jul 15     A MOK kéri a döntéshozóktól a kollegiális vezetőválasztás elhalasztását

Levélben fordult a Magyar Orvosi Kamara elnöke a szaktárca és az ÁEEK vezetőihez annak érdekében, hogy az 5 éve született alapellátási törvény értelmében július 15-től esedékes, a kollegiális vezetői választásának kezdetét két hónappal, szeptember 15-éig tolják ki. A háziorvosoknak a nyári szabadságok közepette, a dolgozó orvosoknak a folyamatos helyettesítés mellett nincs, nem is volt lehetőségük felkészülni, megbeszélni maguk között, hogy kit támogassanak - írták.

A MOK levele itt olvasható.

forrás: MOK

 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 20