logotype
headline.jpg
Felügyelő Bizottság

 

dr. Plavecz János
elnök

 

dr. Csák Ferenc

dr. Csák Ferenc

dr. Pálfi János

dr. Pálfi János

 

Kapcsolódó dokumentumok
A bizottság feladatát az SZMSZ III. fejezete tartalmazza

 


A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának Ügyrendje

1. A Felügyelő Bizottság tagjai:

  • Elnök
  • Alelnök
  • Tag

Az elnökkel együtt a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú.
A határozathozatalhoz 2 egybehangzó szavazatra van szükség.

A FEB ülésére állandó meghívott a KEM Területi Szervezet elnöke, de szükség esetén más is meghívható, ha az ügy úgy kívánja.
Az ülések helyét és idejét a tagok döntik el.

2. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal tartja ülését.

3. Az üléseket az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök.

4. Az elnöknek az ülések előtt 8 nappal az ülés helyét, idejét, a napirendet tartalmazó meghívót és az írásos háttéranyagot el kell juttatnia minden FEB tagnak.

5. A FEB üléséről pontos, írásos jegyzőkönyvet készít az egyik tag, melyet 8 napon belül az elnök hitelesít. Az ülés jegyzőkönyve 5 évig megőrzendő.

6. A FEB elnöke vagy valamelyik tagja meghívottként – tanácskozási joggal – részt vesz a Területi Szervezet havi ülésein.

A FEB feladatai:
A TESZ küldöttgyűlései, azok testületei, az elnökség határozatai végrehajtásának, a MOK és Szervezetei alapszabály szerinti működésének, az ügyvitelre, gazdálkodásra, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.
Őrködés a kamara ügyintéző szerveinek rendeltetésszerű működése felett. Amennyiben szabálytalanságot észlel felszólítja  a szabályellenesen eljárót fenti működésének haladéktalan megszüntetésére, egyben felettesét is értesíti a történtekről. Indokolt esetben közvetlenül a kamara felügyeleti szervéhez fordulhat.   

Tatabánya 2012. szeptember 05.

dr. Gécseg Erika
FEB elnök

 

Határozatok

A MOK KEM Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának határozatai

 

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató