logotype
headline.jpg
Mar 13     Választások 2015

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. (továbbiakban: Ekt.) törvény értelmében a kamara tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem tisztségviselői tagjainak megválasztása 4 évente esedékes, ezért 2015. évben ismét választásra kerül sor.

A Magyar Orvosi Kamara aktív tagjainak 2015-ben is joga van:

  • jelöltet állítani (választókerületi elnök, területi és országos küldött)
  • ugyanezen funkcióra más tagoktól kapott jelöléseket elfogadni
  • a jelöltlistára felkerült személyek közül titkos szavazással választani.

Minden választásra jogosult tagunkat postai úton tájékoztatjuk a választásokkal kapcsolatos információkról, de honlapunkon is folyamatosan értesítjük a tagságot a választások menetéről!

 
   
Feb 5     Javaslattétel
Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy a MOK KEM Területi Szervezet Hamary Dániel díj szabályzata alapján a kitüntetésre való javaslattétel határideje 2015. március 1-je. Kérjük, hogy javaslataikat a hónap folyamán írásban küldjék el a Területi Szervezet részére.

A Hamary Dániel Díj tájékoztatója ide kattintva letölthető honlapunkról.

 

 
   
Dec 17     Karácsonyi üdvözlet

Boldog Karácsonyt Kívánunk!

 
   
Nov 20     Tájékoztatás betölthető járványügyi osztályvezetői álláshelyről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Járványügyi Osztályának orvos vezetői álláshelye 2014. december 1t-től betölthetővé válik határozatlan időre (munkavégzés székhelye: Integrált Közigazgatási Központ; 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) 6 hónap próbaidővel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 2.
A pályázatelbírálásának határideje: 2014. december 12.

A pályázati kiírás teljes terjedelemben elérhető a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KÖZIGÁLLÁS), a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv honlapján.

Az elvégzendő feladatok körébe tartozik az életkorhoz kötött kötelező- és kampányoltások logisztikája, járványok kivizsgálásának irányítása, kórház higiénés vizsgálatok tervezése, dezinfekció – deratizáció – dezinszekció koordinálása, valamint az I. fokú járási járványügyi tevékenység összehangolása, szakmai felügyelete. A munkakör részét képezi továbbá a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működtetése.

A szakmai feladatok magas színvonalú ellátása érdekében, megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga megszerzése szükséges, a munkába állást követő 5 éven belül.

Kormánytisztviselői béren felüli juttatások: nyelvvizsga pótlék (angol, német, francia), utazási hozzájárulás, bejárási támogatás, kafetéria.

A jelentkezés feltételei: általános orvosi vagy higiénikus orvosi diploma, aktív életkor.

Előnyt jelent: legalább 3-5 év klinikai gyakorlat, 1-3 év vezetői gyakorlat, B típusú jogosítvány, számítógép felhasználói ismeretek.

Érdeklődni további részletekről munkaidőben (h-cs: 7.30-16.00, p: 7.30-13.30 között) lehet Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna megyei tiszti főorvosnál az alábbi hivatali elérhetőségeken:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 06-34/512-720, Fax: 06-30/6973042.

Tatabánya, 2014. november 19.

Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna / megyei tiszti főorvos

 
   
Oct 21     Tájékoztatás betölthető járványügyi osztályvezetői álláshelyről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Járványügyi Osztályának orvos vezetői álláshelye 2014. november 17-től betölthetővé válik határozatlan időre (munkavégzés székhelye: Integrált Közigazgatási Központ, 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.) 6 hónap próbaidővel. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 4., a pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 14. A pályázati kiírás teljes terjedelemben elérhető a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KÖZIGÁLLÁS), a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján.

Az elvégzendő feladatok körébe tartozik az életkorhoz kötött kötelező- és kampányoltások logisztikája, járványok kivizsgálásának irányítása, kórház higiénés vizsgálatok tervezése, dezinfekció – deratizáció – dezinszekció koordinálása, valamint az I. fokú járási járványügyi tevékenység összehangolása, szakmai felügyelete. A munkakör részét képezi továbbá a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működtetése.

A szakmai feladok magas színvonalú ellátása érdekében, megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga megszerzése szükséges, a munkába állást követő 5 éven belül.

Kormánytisztviselői béren felüli juttatások: nyelvvizsga pótlék (angol, német, francia), utazási hozzájárulás, bejárási támogatás, kafetéria.

A jelentkezés feltételei: általános orvosi vagy higiénikus orvosi diploma, aktív életkor. Előnyt jelent legalább 3-5 év klinikai gyakorlat, 1-3 év vezetői gyakorlat, B típusú jogosítvány, számítógép felhasználói ismeretek.

Érdeklődni további részletekről munkaidőben (h-cs: 7.30-16.00, p: 7.30-13.30 között) lehet Hollósiné Dr. Szentesi Zsuzsanna megyei tiszti főorvosnál az alábbi hivatali elérhetőségeken:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: 06-30-6973042, Fax: 06-34-512-720

 
   
Jul 17     Hamary Dániel Díj 2014.

100 4407

Az idei évben július 4-én került sor a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet által alapított Hamary Dániel Díj átadására, melyet 2014-ben a Kuratórium dr. Kocsis Judit főorvosnőnek adományozott. A díjátadó ünnepség a Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Semmelweis Nap keretén belül került megrendezésre, ahol az idei díjazott átvehette a kitűntetéssel járó oklevelet. A Területi Szervezet a Komárom-Esztergom megye területén orvosi tevékenységet folytató, ebben kiemelkedő munkát végző, az orvos- és civil társadalom számára példamutatóan humánus életvitelt folytató személyeket kívánja ezzel a díjjal kitüntetni, és a Kuratórium elsősorban annak adományozza a díjat, aki kiemelkedő szakmai munkájával, aktív közéleti és folyamatos kamarai tagságával azt kiérdemli.

Gratulálunk a Főorvosnőnek!

 
   
Jun 18     Felhívás

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tájékoztatja az orvosokat, fogorvosokat és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozókat arról, hogy a 2015-ös év márciusának végén jelentős számú orvosnak, fogorvosnak és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozónak fog lejárni a működési nyilvántartási periódusa.

Egészségügyi tevékenységet önállóan - az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az Eütv. szerint mentesült (75. életévét betöltött) a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet.

A működési nyilvántartásba vett személynek a nyilvántartás időtartama alatt kötelező továbbképzésen kell részt vennie, mert a működési nyilvántartás megújításának a feltétele a kötelező továbbképzés teljesítése. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani.

A fentiekre tekintettel a Hivatal felhívja a jövő év márciusában lejáró működési nyilvántartással rendelkező orvosok, fogorvosok és klinikai végzettségű egészségügyi dolgozó szíves figyelmét arra, hogy lehetőség szerint mielőbb szíveskedjenek benyújtani megújítási kérelmüket a Hivatalhoz a kérelmek esetleges feltorlódásának megelőzése, illetve mérséklése érdekében.

A nyilvántartás megújítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

• formanyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva
• 1000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai csekk feladóvevénye vagy banki átutalási megbízás fénymásolatát (a Hivatal számlaszáma: 10032000-00285788-00000000)
• a továbbképzést vezető egyetem által, az adott szakképesítés(ek) tekintetében a továbbképzés teljesítéséről kiállított, továbbképzési pontösszesítő igazolást, kivéve ha betöltötte a 75. életévét,
• amennyiben a nyilvántartásban szereplő neve, illetve lakcíme eltér, a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fénymásolatát,
• érvényes kamarai tagságot igazoló okirat fénymásolatát
• a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő diplomá(k)ról, szakvizsgá(k)ról, egyéb egészségügyi szakképesítés(ek)ről kiállított oklevelek, bizonyítvány(ok) fénymásolatát, tudományos fokozatról kiállított dokumentum fénymásolatát, illetve elismerésről, honosításról szóló határozat fénymásolatát,
• a nyilvántartásban nem, vagy hiányos adattartalommal szereplő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolatát.

A kérelem benyújtható postai úton a 1245 Budapest, Pf.:980-as postafiók címre küldve, vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.

A kérelem a http://adatlap.eekh.hu oldalon elektronikus úton is kitölthető,– ezen a felületen a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően mindenki ellenőrizheti a nyilvántartásban található saját adatait, és ha azokban nincs változás, jóváhagyást követően automatikusan rákerülnek a kérelemre – majd a nyomtatványt ki kell nyomtatni, aláírni és postai úton is meg kell küldeni a Hivatal részére.
Amennyiben nyilvántartásunkban szereplő adatait még nem validálta, és az ezért járó továbbképzési pontkedvezményben (2014. július 31-ig 20 pont, ezt követően évente 3 pont) nem részesült, a validalas.eekh.hu internetes oldalon a rendszerbe való biztonságos (személyes adatokkal történő) belépést követően ellenőrizheti és validálhatja a nyilvántartásban található adatait.

A kérelem beérkezését követően – amennyiben nem áll fenn kizáró ok – a Hivatal megújítja a kérelmező a működési nyilvántartását újabb 5 évre, amelyről működési nyilvántartási igazolványt állít ki és tértivevényes levélben megküldi a kérelmező által megadott levelezési címre.

Amennyiben a beérkezett kérelem teljes és hiánytalan (a pontok tekintetében is), és nem járt le az előző nyilvántartási ciklus, a nyilvántartási ciklus végdátumával újítja meg Hivatal a működési nyilvántartást, azaz az előző 5 éves nyilvántartási ciklus nem rövidül meg.

A Hivatal személyes ügyfélszolgálatán lehetőség van az azonnali ügyintézésre. Amennyiben a kérelme teljes és hiánytalan, a helyszínen kézhez kaphatja a Hivatal működési nyilvántartással kapcsolatos döntését.

forrás: mok.hu

 

 
   
Feb 26     Az OKGY megerősítette dr. Éger Istvánt
A Magyar Orvosi Kamara Országos Küldöttközgyűlése mai rendkívüli ülésén minősített többséggel, közel 70%-kal megerősítette Éger Istvánt és az elnökség valamennyi tagját tisztségében. Az Országos Felügyelő Bizottság több tagja lemondott.

A MOK-ról az utóbbi időben számos kedvezőtlen, és a kamarának, sőt az orvostársadalom egészének súlyos károkat okozó híradás jelent meg a médiumokban, melyek az Országos Felügyelőbizottság valótlan állításain alapultak - jelentette ki Éger István a zárt ülést követő sajtótájékoztatón.

A mai napirendek között az Alapszabály módosítása mellett az elnök és az elnökség visszahívásán kívül a Felügyelő Bizottság elnökének és egy tagjának visszahívása is szerepelt. Ez utóbbiakra azonban nem került sor, mert az FB alelnöke bejelentette a bizottság elnökének, alelnökének és több tagjának lemondását.

Éger István szerint a kamara tekintélyén esett csorbát egy módon lehet kiküszöbölni: hozzáértő, szakavatott vizsgálattal. Ezért örömmel néznek elébe a Felügyelő Bizottság elnöke által tett különböző feljelentések következményes vizsgálatainak, hiszen nincsen titkolnivaló, minden fillérrel el tudnak számolni, miként ezt évente megteszik a soros küldöttgyűlések alkalmával is.

A sokat vitatott tagdíj kérdése a következőképpen rendeződött el: 2013. január 1-étől 2014. február 15-éig 1700 Ft a tagdíj, ezt követően pedig 2300 Ft havonta. Ezt az OKGY 73%-, illetve 86%-ban szavazta meg.

Szintén vitatott ügy volt a MOK által tagjaira kötött életbiztosítás, melyet az ombudsman részéről is kifogás ért. A kért intézkedési tervet a kamara maradéktalanul végrehajtja, annak ellenére, hogy személyes adatokat nem szolgáltatott ki a biztosítónak, mert a megküldött név, pecsétszám és a kamarai tagság fennállásának igazolása közérdekből nyilvános adat. Mindenki megnyugtatására azonban a jövőben a biztosító csupán a kamarai taglétszámot fogja megkapni havonta.

Az elnök tájékoztatásképpen azt is elmondta: ezidáig 340 esetben fizetett a biztosító vagy a tagnak, vagy - egyharmad részben - hozzátartozójának, méghozzá szokatlanul magas kárhányaddal.

Tekintettel a felügyelőbizottság lemondására, az új elnök és tagok megválasztása miatt 30 napon belül ismét össze kell hívni a küldöttközgyűlést.

Forrás: mok.hu

 
   
Dec 18     Elnökválasztás
Ezúton tájékoztatjuk a Tagságot, hogy az Esztergomi Választókerületi elnökválasztás második fordulója sikeresen lezajlott, melynek eredményeként dr. Szabó Balázs István (Vaszary Kolos Kórház Belgyógyászati Osztályának szakorvosa) lett az Esztergomi Választókerület elnöke. Megválasztásához gratulálunk!
 
a Területi Szervezet nevében
dr. Hargitai Zoltán elnök

 

 
   
Nov 5     Az elnökválasztás eredménye

Értesítjük Tagjainkat, hogy az Esztergomi Választókerületi elnökválasztás első fordulója sajnos eredménytelenül zárul, mivel a választásra jogosult Tagoknak csak a 14 %-a adta le szavazatát. A közeljövőben kerül sor a választás második fordulójára, melynek időpontjáról levélben értesítjük majd az Esztergomi Választókerület tagjait.

 
   
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 Következő > Utolsó >>

14. oldal / 18

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató