logotype
headline.jpg
Apr 5     Küldöttgyűlés határozatai

HATÁROZATOK | 2012. március 28.
Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom megyei Területi Szervezetének Küldöttgyűlése

1/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés levezető elnöknek dr. Hargitai Zoltánt választotta.
Szavazás: egyhangú  

2/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy jegyzőkönyvvezetőnek Tresztenyák Annát kéri fel, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig dr. Almási Kálmánt és dr. Kocsis Juditot választotta.
Szavazás: egyhangú

3/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
Szavazás: egyhangú

4/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet elnökének, dr. Hargitai Zoltánnak az elmúlt időszakra vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Szavazás: egyhangú

5/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet 2011. évi pénzügyi beszámolóját a Területi Szervezet elnökének az ismertetésében elfogadja.
Szavazás: egyhangú

6/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet 2012. évi költségvetési tervét elfogadja.
Szavazás: egyhangú

7/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja és elfogadja.
Szavazás: egyhangú

8/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Elnökségének ügyrendjét elfogadja.
Szavazás: egyhangú

9/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Felügyelő Bizottsága elnökének, dr. Gécseg Erikának a beszámolóját elfogadja.
Szavazás: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

10/212.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának ügyrendjét azzal a módosítással hagyja jóvá és fogadja el, hogy:

„A Felügyelő Bizottság tagjai: elnök és két tag. A határozathozatalhoz 2 egybehangzó szavazatra van szükség.”
Szavazás: egyhangú

11/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottsága elnökének, dr. Gordán Ildikónak a beszámolóját elfogadja.
Szavazás: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

12/2012.03.28. Küldöttgyűlés határozat: a Küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet elnöksége kérje fel a Magyar Orvosi Kamarát, hogy tegyen lépéseket annak a problémának a megoldására miszerint az alapellátás dolgozói kimaradtak az egészségügyben foglalkoztatottak béremeléséből.
Szavazás: egyhangú

 
   
Mar 29     Szakértői háttéranyag a kötelező kereskedelmi és iparkamarai regisztráció ügyében

A kötelező kereskedelmi és iparkamarai regisztráció ügye egyre aktuálisabb. A végrehajtási jogszabályok áttekintésével egyre világosabban látszik milyen szempontokat kell mérlegelnie azon vállalkozásoknak, akik a kötelező regisztrációval kapcsolatos döntést kívánnak hozni.

1. Tények
1.1 A NAV ugyanis a 10.000.Ft. alatti, köztartozásokat nem hajtja be adók módjára a végrehajtási jogszabály miatt.
1.2 A Gktv. (gazdasági kamarákról szóló törvény) két ide vonatkozó rendelkezése ellentétes egymással:

a.) az egyik szerint, ha a vállalkozás kéri nyilvántartásba vételét, csak akkor jegyezhető be, ha a kérelme benyújtását követően a kamarai hozzájárulást is megfizette (8/A. § (4) bek.)

b.) ha a cég nem regisztrál és ennek tényét a gazdasági kamara megállapítja, először fel kell szólítania 5 munkanapon belüli regisztrációra, majd ennek eredménytelensége esetén be kell jegyeznie a céget a kamarai nyilvántartásba és ezt követően intézkedni a kamarai hozzájárulás behajtása iránt. (8/A. § (5) bekezdés). Erre a kamarának viszont az 1-es pont szerint 10.000.-Ft-ig csak az általános végrehajtási szabályok szerint lesz lehetősége.

Bővebben...
 
   
Feb 24     Iparkamarai tagság
Tisztelt Tagok!

A Gazdasági Kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény tavalyi módosítása alapján minden gazdálkodó szervezet (a mezőgazdasági vállalkozások kivételével) köteles a székhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál beregisztrálni 2012. február 29-ig. Ez a kötelezettség jelenleg valamennyi gazdálkodó szervezetet érint, így a korlátolt felelősségű társaságban, a betéti társaságban, vagy az egyéni vállalkozás keretében vállalkozási tevékenységet folytató egészségügyi szolgáltatókat is. Ebben a tekintetben irreleváns az a tény, hogy az egészségügyi vállalkozás nem "iparos, vagy kereskedő", a regisztráció ugyanúgy kiterjed a mérnöki-, műszaki-, vagy szállítási tevékenységet 
folytató vállalkozásokra is.

Bővebben...
 
   
Feb 21     Meghívó

Tisztelt Orvos Kolléga!

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a Magyar Rezidens Szövetség országjáró fórum sorozatának tatabányai fórumára, amely 2012. február 28-án, kedden 16:00 órától a tatabányai Szent Borbála Kórház új pavilon V. emeleti nagy előadó termében kerül megrendezésre. Jelenleg az egészségügyi vezetés és az érdekképviseletek közt tárgyalások folynak, de megegyezés nincs. Az „Élhető Magyar Egészségügyet!” mozgalom továbbra is folytatódik, és várjuk hozzá a további kollégák csatlakozását az erősebb nyomásgyakorlás érdekében.

Fórumunk célja, tájékoztatást adni „Élhető Magyar Egészségügyet!” mozgalom elmúlt eseményeiről, a bértárgyalás jelenlegi állásáról, és a várható eseményekről. Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk fórumunkon, ahol első kézből tájékoztathatjuk a jelenlegi fejleményekről. Kérjük, látogassanak el honlapunkra (www.rezidens.hu).

A Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szövetsége már biztosított bennünket a támogatásáról, reméljük sok kolléga dönt hasonlóan!  Köszönjük a Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet segítségét a fórumunk megszervezésében.

Üdvözlettel:
Dr. Papp Magor
elnök
Magyar Rezidens Szövetség

 
   
Feb 14     Magyar Rezidens Szövetség fóruma Tatabányán

A Magyar Rezidens Szövetség 2012. február 15-én az “Élhető Magyar Egészségügyet!” mozgalom keretében újabb fórumot tart Tatabányán, melyre várja az Orvos Kollégák érdeklődését és megjelenését.

A fórum ideje: 2012. február 15. (szerda) 15 óra
A fórum helye: Szent Borbála Kórház új pavilon V. emeleti tanácsterem (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)

 
   
Jan 31     MOK Területi Szervezetek Tanácsa által megfogalmazott közlemény

A MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa folyó év január 25-én tartott ülése alkalmával részletesen tájékozódott az orvoskart érintő jogszabályi változásokról, valamint a megkezdődött bértárgyalásokról. A TESZT elégedetlenségét és mély aggodalmát fejezi ki a kialakult helyzet miatt.

Ismételten és folyamatosan nehezményezzük, hogy nem közalkalmazott kollégáink munkáját nem ismerik el közfeladatot ellátó közszolgáltatásként. A gyógyító munkánknak teret adó ingatlanokat egyre szélesebb körben építményadó alá vetik – a törvényi védettség megszűnését követően -, s bár sem kereskedők, sem iparosok nem vagyunk, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara regisztrációjára kényszerítenek a törvény erejével, évről-évre ismételt kiadással sújtva az orvoskart. Nem ipart űzünk, s mégis rendre kudarcot vallunk, amikor a közfinanszírozásból önkényes mértékben biztosított bevételeinket sújtó iparűzési adó alóli mentességért emelünk szót.

Elfogadhatatlannak és indokolhatatlannak ítéljük az ún. bértárgyalások jelentős elhúzódását. Megdöbbenéssel értesültünk róla, és érthetetlen számunkra az indok, miszerint a késlekedés oka az intézményi létszám és béradatok hiánya, melyek begyűjtése még csak jelenleg folyik. Egyre egyértelműbb, hogy az egészségügyben dolgozók életkörülményeinek, az orvosok jövedelmének számottevő javítására érdemi forrás nem látszik. Hiába várjuk, hogy a felelős döntéshozók álljanak elő végre konkrét javaslataikkal, és ne az érdekképviseletektől várják a tanácsokat az elégtelen forrás szétosztására.

Mindeközben az ellátás biztonsága napról-napra romlik, egyes helyeken – amint az kollégáink levélben jelezték – a járóbeteg szakellátás pl. „addig működik, amíg a nyugdíjasok ki nem hullanak” – aktív korú orvos már a közelben sincs.

Ilyen körülmények között a MOK Területi Szervezeteinek Tanácsa egyhangú határozatával szólítja meg a Kamara valamennyi tagját, tartsanak ki az „Élhető Magyar Egészségügyet” mozgalom mellett, és továbbra is csatlakozzanak az immár 2 hónap múlva végleg lejáró felmondási akcióhoz. Fokozzák aktivitásukat, és ne hagyják megfélemlíteni magukat az önként vállalt túlmunka megtagadását kezdeményező szakszervezeti akcióban való részvétel kapcsán. Legyen mindenki tisztában saját jogaival, azzal, hogy szabadidejével korlátlanul rendelkezhet és ebben törvényesen nem akadályozható! Csak közös összefogással és kellően határozott nyomásgyakorlással lehetünk eredményesek!

 

Budapest, 2012. január 25.
Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa

| forrás: MOK

 
   
Jan 23     Fogadóóra

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy 2012. január 25-én dr. Kindler Miklós, a Területi Szervezet alelnöke tart fogadóórát  14-15 óráig a Területi Szervezet irodájában.

A fogadóórák további időpontjai:
- dr. Józsa István | 2012. február 01.
- dr. Fehér Béla | 2012. február 08.
- dr. Hargitai Zoltán | 2012. február 15.
- dr. Kindler Miklós | 2012. február 29.

 
   
Jan 17     Etikai kódex

Elkészült a Magyar Orvosi Kamara 2012. január 1-től hatályos Etikai Kódexe. A dokumentum pdf formátumban elérhető a dokumentumtárban, vagy közvetlen letölthető innen.

 
   
Jan 13     A Rezidens Szövetség felhívása

Tájékoztatás az "Élhető Magyar Egyészségügyet!" mozgalom jelenlegi állásáról
| forrás: rezidens.hu

Kedves Szakorvos és Rezidens Kollégák!

Amint láthattátok, az utóbbi napokban felgyorsultak az események. Feladatainknak megfeszített tempóban igyekszünk eleget tenni. Kérjük, nézzétek el, hogy csak most tudunk részletesebb tájékoztatóval szolgálni. Ami a legfontosabb:

1.Az akció továbbra is folytatódik, nem történt megállapodás.
2.A célok ugyanazok. Ebben sem történt változás.
3.Egyedül a határidő változott: 2012. március 29-re. Ezen többször nem módosítunk.

A halasztás előnyeit és esetleges kockázatait alaposan megfontoltuk, és ezeket mérlegelve döntöttünk. Előzetesen konzultáltunk a helyi szervezeti egységeinkkel és a Magyar Orvosok Szövetségével is. A halasztás fő okai a következőek:

1.Lehetőség nyílt egy érdemi alapbér emelésre anélkül, hogy a felmondó nyilatkozatokat aktiválnunk kellett volna.
2.A kormányzat lépésére mi is gesztust gyakoroltunk, ezzel egyébként időt adva saját magunknak is a további erősödésre (bár sok felmondás gyűlt össze, de ez még tovább növelhető)
3.Amennyiben nem történik megegyezés, úgy a felmondó levelek 2012. március 30-án aktiválásra kerülnek. A pontos keretekről napokon belül értesíteni fogunk mindenkit!

A harcot nem adtuk és nem is adjuk fel. Ehhez azonban továbbra is szükségünk van a támogatásotokra!

Bővebben...
 
   
Jan 11     Fogadóóra

Tájékoztatjuk Kamarai Tagjainkat, hogy 2012. január 18-án a Területi Szervezet elnöke
dr. Hargitai Zoltán tart fogadóórát 14-15 óráig a Területi Szervezet irodájában (cím: Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. Pathológiai osztály I. emelet) Szintén ez időpont alatt a Területi Szervezet ügyvédje dr. Presser Zoltán Tibor ingyenes jogi tanácsadást nyújt a kamarai tagok részére. Az elnökség további tisztségviselőinek a fogadóóráit a későbbiekben közöljük.

 
   
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 Következő > Utolsó >>

17. oldal / 18

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató