logotype
headline.jpg
Dec 13     Ügyfélfogadás

Értesítjük Tagjainkat, hogy irodánkban az ügyfélfogadás december 14-én, 23-án és 31-én szünetel. Megértésüket köszönjük!

 
   
Dec 11     Túlmunka felmondás

2019 októberében a területi szervezetek elnökei arra a döntésre jutottak, hogy a tagság körében fel kell mérni az önkéntes túlmunka felmondására való hajlandóságot – mint nyomásgyakorló eszközt – annak érdekében, hogy a 2019 novemberében összehívásra kerülő országos küldöttközgyűlés dönteni tudjon ezen eszköz alkalmazásáról.

A felmérést követően a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa (TESZT) 2019. november 20-án egy rendkívüli ülést tartott, ahol sor került a felmérés eredményének megbeszélésére. A TESZ elnökök részletesen beszámoltak a megyéjükben végzett felmérésről és a beszámolók alapján a TESZT határozatban döntött arról, hogy indítványozza az OKGY-nek: tegyen az önkéntes túlmunka felmondására irányuló nyomásgyakorlási indítványt a küldöttek felé.

Az országos küldöttközgyűlés határozatot hozott, amelyben felhatalmazta az elnökséget az önkéntes túlmunka felmondásának koordinációjára, valamint felszólította a területi szervezeteket, hogy szólítsák fel a tagságot is az ebben való részvételben. 

 
   
Dec 11     Kollégák köszöntése

kosz1

Egy régi hagyománynak megfelelően a  Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége idén is köszöntötte a 2019-ben diplomáját átvett, Komárom-Esztergom megyében dolgozó orvosokat.  Az ifjú kollégák köszöntése előtt azonban még sor került a leköszönő tisztségviselők munkájának a megköszönésére is. Az Elnökség tagjai virágcsokorral és apró figyelmességgel köszönték meg kollégájuknak az elmúlt évek során az orvosi kamaránál végzett munkájukat. A korábbi tisztségviselők, az Elnökség jelenlegi tagjai valamint az idei évben végzett kollégák találkozóján lehetőség adódott  a kamarai tisztségviselők és a friss diplomával rendelkező orvosok személyes megismerésére. A jelenlévőket dr. Fehér Béla elnök úr elfoglaltsága miatt az alelnök dr. Józsa István köszöntötte, az ifjú kollégáknak átadva az Etikai Kódex díszkötésű példányát, és a bemutatkozást követően egy állófogadás keretén belül látta vendégül a résztvevőket.

A találkozón sor került a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetet érintő információk átadására, a MOK, mint az orvostársadalom legnagyobb szakmai-érdekvédelmi szervezetének korábbi és újjáalakulást követően köztestületként történtő működésének ismertetésére. A találkozó nagyon jó hangulatban egy kötetlen beszélgetéssel zárul.

kosz2

 
   
Dec 5     Ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat, hogy 2019. december 07-én (szombaton) irodánkban az ügyfélfogadás szünetel!

 
   
Dec 3     Tisztújító küldöttközgyűlés

2019. november 29-30-án tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Magyar Orvosi Kamara.

A kamara új elnöke dr. Kincses Gyula lett.

Alelnökké választották dr. Álmos Pétert és dr. Lénárd Ritát, valamint fogorvos alelnökké dr. Nagy Ákost.

Az új főtitkár dr. Kárász Anikó lett.

Titkárok: dr. Svéd Tamás, dr. Tóth Ildikó, dr. Nagy Marcell, dr. Meglécz Katalin.

Az Országos Felügyelő Bizottság elnöke dr. Balatincz Péter, alelnöke dr. Al-Katib Kamil lett.

Az Országos Etikai Bizottság elnöki posztján dr. Böszörményi-Nagy Géza dolgozik a jövőben, elnökhelyettes dr. Békefi Dezső.

Az Etikai Kollégium elnöki pozíciójára dr, Hegedűs Zsoltot választották.

 
   
Oct 29     MOK Akadémia jelentkezési felhívás 2020

Tisztelt Kollégák! Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2020-ban is indítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését. A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás minden, az egészségügyben dolgozó Kolléga számára fontos. Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes. Akkreditált. Várjuk V.-VI. éves medikusok jelentkezését is.

OKTATÓK: a Miskolci Egyetem Jogi Kar Oktatói, közigazgatási szakemberek, ügyvédek, kamarai tisztségviselők.

TARTALOM:

 1. A Magyar Orvosi Kamara jogi környezete:
 • a MOK felépítése, tevékenysége, lehetőségei, kapcsolatrendszere, működése.
 • MOK törvény, alapszabály, ellenőrzés.
 • KET alapvető rendelkezései,
 • Etikai eljárások, Etikai Bizottságok feladatai.
 • Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája, lehetőségei.
 1. A magyar egészségügyi ellátás jogi környezete.
 • Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása,
 • Az egészségügy ellenőrzési rendszere,
 • Kommunikáció az egészségügyben,
 • Polgárjogi alapismeretek: személyiségvédelem, sérelemdíj, egyetemleges kötelezettség, tartozáselismerés, tartozás vállalása, a szerződéstan legfontosabb rendelkezései, stb.
 • Egészségügyi jog: betegek jogai, eü. dolgozók jogai, adatvédelem, titoktartás stb.
 • Munkajogi ismeretek: eü. tevékenység típusai, MT, Kjt. Ktv. hatálya, munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai, stb.
 • Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.
 • Az E alap mint költségvetési elem.
 • Egyéni vállalkozások joga, társasági jog, stb.
 • Egészségügyi vállalkozás alapítása, pénzügyi alapismeretek.
 • Felelősségi rendszer az egészségügyben: polgárjogi felelősség, büntetőjogi felelősség, etika.

 

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁS:

 • az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
 • napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
 • 45 perces órák, közbeni szünettel.
 • 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Az előadások NAPI RENDJE:

 • 2020.01.11.
 •          02.01.
 •          02.22.
 •          03.07.
 •          03.28.
 •          04.18
 •          05.09.
 •          05.30.
 •          06.20.
 • július és augusztus szünet.
 •          09.05.
 •          09.19.
 •          10.03.
 •          10.17.
 •          11.07.
 •          11.21.

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne. A végén teszt írás.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondi u 100.
Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019.12.18.

JELENTKEZÉS:

 
   
Oct 22     Felhívás

Tisztelt Kollégáim!

A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek Tanácsa 2019. 10. hó 16-án megtartott ülésén döntött arról, hogy kérdezzük meg és mérjük fel területünkön Tagságunk körében ki hajlandó felmondani az önként vállalt túlmunkát. Ez azért fontos kérdés, mert ha nem sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon azokról a kérdésekről, amik a Magyar Orvosi Kamara 2019. szeptember 21-én tartott nagygyűlésén hangzottak el, úgy a nyomásgyakorlásnak egy más módját kell választanunk és döntenünk a Tagság támogatása alapján a 2019. november 29-ei Országos Küldöttközgyűlésen. Válaszukat várjuk 2019. november 5-ig e-mail címünkre ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetve személyesen vagy postai úton (2800 Tatabánya, Béla Király körtér 16. fsz/2.).

Tisztelettel:
dr. Fehér Béla
elnök

Béla Király körtér 16. fsz/2.
Tatabánya
 
   
Sep 30     Választási eredmény

TÁJÉKOZTATÓ a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetnél lezajlott 2019. évi területi tisztségviselői, illetve ügyintéző szervek nem tisztségviselői tagjainak választási eredményéről

Megválasztásra kerültek:

Területi Szervezet elnöke:
dr. Fehér Béla

Területi Szervezet alelnöke:
dr. Józsa István
Holczerné dr. Jánosi Anita Eszter

Területi Szervezet titkára:
dr. Horváth Róbert
Csűrösné dr. Gulyás Boglárka

Területi Szervezet Etikai Bizottságának elnöke:
dr. Gordán Ildikó

Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke:
dr. Plavecz János

Etikai Kollégium tagja:
dr. Kanász Gábor


Területi Szervezet Etikai Bizottságának tagjai:
dr. Marosi István
dr. Nágl Katalin
dr. Mercs Genovéva
dr. Bokor Gabriella
dr. Perneczky László
dr. Földessy Zsuzsanna

Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának tagjai:
dr. Csák Ferenc
dr. Pálfi János

 
   
Sep 18     Lezárt jelöltlista

A Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének 2019. évi tisztségviselőinek és ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjainak lezárt jelöltlistája.

Területi Szervezet elnöke:
dr. Fehér Béla

Alelnökei:
dr. Józsa István
Holczerné dr. Jánosi Anita Eszter

Titkárai:
Holczerné dr. Jánosi Anita Eszter
dr. Horváth Róbert
Csűrösné dr. Gulyás Boglárka

Területi Szervezet Etikai Bizottságának elnöke:
dr. Gordán Ildikó

Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának elnöke:
dr. Plavecz János

MOK Országos Etikai Kollégiumi tag:
dr. Kanász Gábor

Területi Szervezet Etikai Bizottságának tagjai:
dr. Nágl Katalin
dr. Marosi István
dr. Mercs Genovéva
dr. Bokor Gabriella
dr. Perneczky László
dr. Plavecz János
Csűrösné dr. Gulyás Boglárka
dr. Földessy Zsuzsanna                     

Területi Szervezet Felügyelő Bizottságának tagjai:
dr. Plavecz János
Csűrösné dr. Gulyás Boglárka
dr. Csák Ferenc
dr. Pálfi János

 
   
Aug 26     Emlékkönyv

30eves

Kedves Kolléganők, Kollégák és Barátok!

Megjelentettem a Magyar Orvosi Kamara alapításának 30 éves évfordulójára az „Emlékkönyv" 2. kiadását. Az első kiadás a kamara alapitóinak és az első 10 évben aktív tagjainak történeti visszaemlékezéseit tartalmazta.

Az első kiadást nem változtattam, tartalmilag, szerkesztésileg azonos a kb. 80 oldalas 2. kiadás. Miért éreztem szükségét annak, hogy az alapítás 30 éves évfordulóra egy 2. kiadást finanszírozzak?

1/ Az elmúlt 30 év alatt sok minden változott a társadalom, gazdaság, politika területén. Nagyban befolyásolták ezek a változások az egészségügyi dolgozók, orvosok és a szolgáltatást igénybe vevők ( betegek) gondolkozását, életét.

2/ A „Visszaemlékezés" alkalmas arra, hogy az első polgári mozgalom, a MOK alapításának küzdelmeit, mind érdekképviseleti, mind szociológiai oldalról bemutassa. Tisztelettel emlékezünk az elhunyt elnökségi tagokra és harcostársaikra!

3/ Ezen túlmenően 30 év alatt egy új orvosgeneráció nőtt fel. Szeretném, ha a kollegák az alapító „atyák“-at megismernék és a MOK, már egy tradícióval, megbecsült elődökkel büszkélkedhetne, mint sok más presztízst kivívott egyesület, szervezet, kamara, egyetem.

4/ az 1998-ban megjelentetett 1. kiadás kevés példányszáma miatt, alig jutott el könyv a MOK tagjaihoz. Kérem, hogy számszaki igényeiket küldjék el az alábbi címre:

Kapható: Balogh Ernőnél.
Tel: 00 36 30 386 2311
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szívélyes üdvözlettel
Birtalan Iván

 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

5. oldal / 19

Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy ilyen típusú cookie-kat helyezhetünk el az eszközön. .

A gombra kattintva Ön elfogadja a tájékoztatónkat!
GDPR tájékoztató